حمایت از گروه انیمیشن سازی فاطمه الزهرا

در اینجا قصد داریم تا گروه انیمیشن سازی فاطمه الزهرا را به شما معرفی کنیم و با هم به حمایت این گروه نیز بپردازیم


این گروه انیمیشن سازی توانسته به تولید انیمیشن های انقلابی و ارزشمندی دست بزند که اما متاسفانه این گروه انیمیشن سازی توسط ارگان های دولتی حایت نمیشود و تنها راه تامین بودجه حمایت های مالی مردمی و هم چنین فروش اینترنتی انیمیشن های خود میباشد


از این جهت نیازمند است تا با هم از این گروه انیمیشن سازی حمایت داشته باشیم !


ادرس سایت انیمیشن سازی فاطمه الزهرا : www.kosar3d.irانیمیشن   پیام راشل کوری2  

انیمیشن   مقاومت وپیشرفت 

انیمیشن   خلیج فارس

انیمیشن   ختم ساعر 


انیمیشن های ساخته شده توسط این گروه

/ 0 نظر / 19 بازدید