ایرانی بخریم تا ایران را بسازیم

شما در کمپین حمایت از کالای ایرانی هستید اینجا هستیم تا بگوییم کاری نداریم اطرافیان ما چی کار میکنند ما از کالای ایرانی حمایت میکنیم تا ایران را بسازیم و سربلند کنیم در تمام جهان


#ایرانی #هستم #ایرانی #میخرم

/ 0 نظر / 21 بازدید